Mindfulness

MEditationorange

Onder het programma van Saktiisha geven diverse docenten Mindfulness workshops en 8 weekse trainingen.

Mindfulness is leren, volledig in het moment aanwezig te zijn, zonder oordeel, verstorende emoties en gedachten. Mindfulness is de 7de stap uit het achtvoudig pad naar verlichting van de Boeddha. De Boeddha leefde rond 450 jaar voor christus en heeft onderzocht hoe het lijden van mensen vermindert kan worden en het geluk kan worden vergroot.