with Lisanne van Niekerk

Dates: Sunday 31 March
Time:
 14.15-17.15
Price: eur 45,00
Location: Saktiisha Yoga Centre, Javastraat 12 The HagueJe kent het gevoel: ‘ik zit vast!’. Misschien weet je waar je vast zit, misschien weet je het niet en loop je daarop juist vast – het niet weten… Het maakt niet uit op wat voor manier jij het ervaart, maar ‘vastzitten’ is een indicatie dat de energie niet stroomt en dat je spanning vasthoudt.

Laat overtollige spanning los, voel je vrijer en energieker in je lijf en laad op! 

Doe mee met deze ontdekkingstocht door je lijf als introductie op Biodynamic Breathwork!

(English text below)

Spanning kan zich op vele manieren uiten. Het kan zich fysiek in ons lichaam uiten, of emotioneel of mentaal. Zelfs vaak op meerdere manieren tegelijk. bijvoorbeeld in een bepaalde situatie waar je niet vooruit komt, of letterlijk als een spanning die je ervaart in je lichaam. 

Spanning is in principe gezond, het helpt ons in actie te komen en te overleven. Het vecht of vlucht-mechanisme bij een bedreigende situatie is een natuurlijk verdediging die ons helpt overleven. Het lichaam houdt de spanning die daarvoor wordt opgebouwd vast wanneer die na afloop van een stressvolle situatie niet goed verwerkt is. Die spanning kan zich uiten in vastzittende spieren, minder bewegingsmogelijkheid en fysieke pijn. Het kan zich uiten in moeite hebben met concentreren, je snel zorgen maken, angst, oververmoeidheid en snel overweldigd zijn. Chronische spanning haalt onze veerkracht omlaag, waardoor het steeds lastiger wordt voor het lichaam terug te keren naar de natuurlijke gezonde staat van zijn.

Tijdens deze workshop geven we het lichaam de mogelijkheid te openen in een veilige setting en chronische spanning en trauma te ontdekken en los te gaan laten. Daarvoor gebruiken we een diepe continue ademhaling, die ervoor zorgt dat je kan gaan ervaren en onderzoeken wat zich (nog) in jouw lichaam afspeelt. 

De workshop is gebaseerd op Biodynamic Breath & Trauma Release System® (BBRTS®) waarin de volgende elementen worden gebruikt:

Adem – Een diepe continue ademhaling om de energie in het lichaam op te bouwen en in beweging te brengen
Beweging – Verschillende bewegingsoefeningen helpen om vastzittende energie in het lichaam te laten stromen. 
Geluid – De vibratie van de stem, muziek en instrumenten wordt gebruikt om het zenuwstelsel te ondersteunen in het loslaten van spanningen.
Bewuste aanraking – Gebruik van drukpunten op het lichaam en fysieke assistentie bij bewegingen helpt bij het vergroten van bewustzijn van het lichaam en de doorstroom van energie.
Emoties – Bewust beleven en loslaten van emoties kan deel uitmaken van een sessie, maar is geen doel op zich. 
Meditatie – Het continu aanwezig zijn bij de fysieke ervaring in het lichaam is de meditatie die we toepassen en geeft kracht en een groter bewustzijn van het lichaam. 

Deze workshop is perfect voor mensen die open staan voor een ontdekkingsreis door hun eigen lichaam. Na de workshop ervaren deelnemers vaak meer energie, meer vrijheid en zijn klaar om nieuwe stappen te zetten! 

Kosten van de workshop: €45,- 
Workshop wordt in NL/EN gegeven

Biodynamic Breathwork heeft een aantal contra-indicaties die reden zijn om niet mee te doen met de workshop of eerst te overleggen met een arts of de workshop geschikt is voor jou: zwangerschap, zware hartaandoening, zware astma, een mentale aandoening, epilepsie of ooit een beroerte gehad, een acute fysieke aandoening, zware diabetes. Bij twijfel of je mee kunt doen kun je altijd vooraf contact opnemen met Lisanne.

* minimale leeftijd voor deze workshop is 16 jaar

** Tijdens de workshop mag men niet onder invloed zijn van drugs/alcohol (uitgezonderd voorgeschreven medicijnen)

-----

You know the feeling: "I feel stuck!". Perhaps you know where you are stuck, maybe you don't and that is the very reason you feel this way - the not knowing... It doesn't matter in what way you are feeling stuck at the moment, 'feeling stuck' is an indicator that something in you and your body is not flowing and you are holding on to tension on some level. 

Tension can manifest in many different ways: It can show itself physically in the body, or on an emotional or mental level. Usually there is tension on multiple levels showing up at the same time. Like in a situation where you feel stuck and cannot move forward, or you can experience chronic muscle tension or another tension in the body. 

Naturally, tension is healthy to experience and helps us get into action, to fight and to flight when necessary to survive. Usually, this tension is followed by natural relaxation. When the body cannot fully process the tension during a stressful situation, it can hold on to it until it is safe to 'let go' and release this tension. This is also called the 'freeze' mode. This freeze can stay in the body for years and will show itself in chronic tension and an array of ailments in the body. Tight muscles, diminished range of motion, physical pain, having difficulties concentrating, worrying, fear, exhaustion and feeling overwhelmed quickly are just a few indicators. Chronic tension lowers our resilience and makes it more and more difficult for the body to return to the natural healthy and relaxed way of being. 

During this workshop we give the body the opportunity to open up in a safe setting, to discover the chronic tensions that are held and let them go. We use a deep connected breath that helps you on this discovery in your body. 

The workshop is based on Biodynamic Breath and Trauma Release System® (BBRTS®). This system uses 6 elements as a basis:

Breath – guided deep connected breath work to charge and activate the body
Movement – somatic movement exercises to release held energy in the body. This may include fascial opening, core tention release, and therapeutic movement/dance
Sound – vibrations from vocalization, music and instruments to support the nervous system in tension release
Conscious Touch – use of pressure points and physical assists in breath movement applied with sensitivity to increase awareness and support energy flow
Emotion – soft emotional release can be a part of the session, but not a goal. With support you will be encouraged to stay present with emotion and to return to your own sense of comfort when needed.
Meditation – resting state for the body and mind to absorb the benefits of all the work put into releasing chronic tension and prepare for self-healing.

This workshop is ideal for people who are curious, or who are aware, of how chronic tension exists in their bodies and are ready to explore and release it. After the workshop participants will feel more energy, more range of motion, more freedom and ready to move forward! 

Workshop price: €45,- 
Workshop is given in Dutch/EN 

There are a few contra indications for this workshop in which cases it is wise to consult with your doctor before subscribing: pregnancy, heavy asthma, severe heart disease/cardiovascular disease/very high blood pressure, mental illness/disorders patients, epilepsy and history of seizures, acute physical injuries, severe diabetes. When one of these cases is applicable to you and you want to join, please consult us prior to subscribing. 

*minimum age for this workshop is 16

** intoxication with drugs/alcohol during the workshop is prohibited (excluding prescription medications)


Meld je hier aan/Register here